»

Export av produkter (via admin)

Export av produkter

När man vill uppdatera sin produkter är det en fördel att kunna göra det så effektivt som möjligt så man kan göra massuppdateringar vid ett och samma tillfälle.

Inställningar

Bockar man i Rensa html från textfält. Tar systemet bort htmlkoden i de textfält du exporterar tex Produktbeskrivning, så att man lättare kan läsa och editera texten

Lagerprofil
Som du säkert redan sett när du hanterat produkterna styr denna vilken status aktuell produkt har i systemet. Du kan här välja statusen åpå de artiklar du vill exportera för tillfället. Tex Aktiv i POS. Då får du bara ut de produkter som har den statusen i din fil.

Från Tillverkare
Alla produkter har en “Tillverkare”, läs Märke/brand. Du kan här välja tat bara exportera ut tex Boss, eller Gant etc.

Fraktmetod
Om du använder Ehandel aktivt har du valt vilka fraktare som skall vara aktuella. I många fall har du endast en fraktare men om du har olika storlekar och olika tunga produkter kan det vara lönsamt att ha flera fraktare som är bra på olika saker. Här väljer du då ut en specifik Fraktare och bara de produkter som har den valda fraktaren kommer då ut på filen.

Skapat datum från: / Skapat datum till:
Här kan du välja att begränsa dina produkter på tid, så att du ej behöver få ut alla produkter nya som gamla om du inte vill.

Kolumner

Här kan du själv bocka i de fältkolumner som du vill välja ut och uppdatera.

Notera att Artikelnummer och Produktnummer är deafultsatta dvs måste tas ut om man skall kunna läsa in filen igen och uppdatera.

Du har säkert redan förstått att du kan sätta olika parametrar för varje fil så att du kan välja olika lagerprofiler, tillverkare, fraktmetoder skapade datum och resp kolumn fria efter eget gottfinnande.

Eftter du har gjort dina val trycker du på Exportera knappen.

Filen öppnar du sedan enklast i excel där du gör ev uppdateringar för att därefter spara den som en.csv fil och importerar den sedan åter genom att följa anvisningar Admin> Import produkt.

 

 

 

Artikelinnehåll

Rulla till toppen