»

Import av produkter (via admin)

Import av produkter

Gå till Produkter>Import i administrationsgränssnittet.

För att importera produkter används en s.k. kommaavgränsad fil (.csv).

Så här gör du

  1. Genom att markera i checkboxarna vilken data du vill ha skapar du din egna fil och därefter trycker du på Hämta mall.
  2. Öppna filen i Excel eller kompatibelt program.
  3. Ändra fil enligt önskemål. Läs igenom avsnittet nedan ”Förklaring på import fil” om hur du använder filen.
  4. När filen är klar, se till att filformatet är .csv (kommaavgränsat). Vid behov använd ‘spara som’ och välj CSV (kommaavgränsat) (*.csv).

 

  1. Tryck på Välj Fil knappen
  2. Leta upp rätt fil. Tryck på  – Välj fil.
  3. Ladda filen till Fortus, tryck på – Ladda Upp.
  4. Kontrollera önskat resultat och klicka sedan på Importera.
  5. Gå till Terminalen och kontrollera att produkterna lästs in/ändrats.

Obs! Vid import av fil med produkter/varianter(artiklar) så uppdateras och ändras de produkter/ varianter(artiklar) som är med i filen och nya produkter/artiklar skapas upp. De produkter som eventuellt redan finns i butiken och inte är med i import-filen, de finns kvar i butiken.

Förklaring av Importmall

De produkter/artiklar som är med i import-filen kommer påverkas. Vissa av fälten påverkar produkt och vissa påverkar varianter/artiklar. Fälten Artikelnummer bör alltid vara med i import-filen. Resterade fält behöver endast vara med om du vill göra en ändring på dessa. T.ex. för att ändra pris ha med fälten Artikelnummer, Pris.

Importprogrammet läser av fältnamnen och fältens inbördes ordning har ingen betydelse.

Valfria fält kan lämnas tomma eller kan hela kolumnen tas bort.

Vill du ändra befintliga filer kan du använda dig av export-funktionen.

Fältförklaring

Artikelnummer (Fältet är obligatoriskt)
Fyll i artikelnummer om du vill ha specifika, annars lämna tomt om du vill att systemet skall skapa dem automatiskt. Varje variant har eget artikelnummer

Produktnummer (Fältet är valfritt)
Produktnummer för att binda ihop flera artiklar (varianter). Alla artiklar med samma produktnummer kommer hamna tillsammans. Om inte produktnummer är med kommer artikelnummer användas som produktnummer och endast en variant (artikel) kommer finnas på produkten.

Variantnamn (Fältet är Valfritt förutom vid nyuppskapning av variant.)
Fyll i namn på variant

Produktnamn (Fältet är valfritt)
Fyll i namn på produkt

Beskrivning (Fältet är valfritt per produkt)
Detaljerad beskrivning på produkten. Används i e-handel samt i posen för extra information till kassören.

Tillverkare (Fältet är valfritt per variant)
Ange tillverkare/märke på varan.

Momskod (Fältet är valfritt per produkt)
Fyll i 0, 6, 12, 25 (du ska hoppa över % tecknet)

Pris (Fältet är valfritt per variant)
Fyll i försäljningspris inkl. moms 

Lagersaldo (Fältet är valfritt per produkt)
Fyll i aktuellt lagersaldo standard lagret eller om endast ett lager finns.

Lagersaldo <namn på lager> (Fältet är valfritt per variant)
Ange kolumnen t.ex. “Lagersaldo Butik 1” för att sätta lagersaldo på denna butikens lager

Beställningspunkt <namn på lager> (Fältet är valfritt per variant)
Ange kolumnen t.ex. “Beställningspunkt Butik 1” för att sätta beställningspunkt på denna butikens lager.

EAN (Fältet är valfritt per variant)
Fyll i EAN kod

Vikt (Fältet är valfritt per variant)
Ange vikt i gram på varan. T.ex. 100. Används endast i E-handel.

Kategori (Fältet är valfritt per produkt)
Ange kategori som produkten skall hamna under. Anger en underkategori i formatet ”Kläder > Herr > Byxor”. Flera kategorier kan ange i format ” Kläder > Herr > Skor | Kläder > Dam > Skor”. Endast texten innanför citat tecken skall skrivas in.

Status (Fältet är valfritt per variant) Avser Lagerprofil i produkthanteringsvyn.

Ange om produkten ska vara aktiv och var den ska vara aktiv.

Du hittar vilka alternativ som är tillgängliga för dig under Admin> Produkthantering (där du lägger till och ändrar produkter. Denna ändrar du senare som du vill under produktens livstid och om du vill sälja den i enbart e-handel, enbart i butik eller både och etc.)

Tjänsteartikel (Valfritt /standard Nej) per variant
Skriv Ja om det är en tjänsteartikel.

Bokföringskonto (Valfritt per variant)
Ange bokföringskonto som variant skall använda.

Egenskaper Valfritt (standard Nej) per variant
Har du fler egenskaper på din produkter kan du lägga till egenskapsnamnet som nya kolumner i import-filen. Du kan ange flera egenskaper genom att lägga till flera nya kolumner.

Import av bilder

Admin> Import

På högersidan finner du en ruta där det står Produktbilder.

Du kan importera bilder genom att döpa dem till artikelnumret på resp produkt.
.zip fil med bilder(.jpg) döpta till artikelnummer t.ex.

12345.jpg
12346.jpg

När du är klar gör du en .zip fil av dem (läs mer hur du gör detta på google.)

Läs in filen genom att trycka på knappen Importera under avsnittet Produktbilder

 

 

 

Artikelinnehåll

Rulla till toppen