»

Lagersaldo/värde

Lagersaldo/värde (Visa antal SKU i listan)

Observera att lagervärdet baseras på inköpspriset. Finns det inget inköpspris noterat kommer värde noll (0) att visas

  1. Välj först vilken butik du vill se lagersaldo och Lagervärde.
  2. Klicka därefter på ”Visa lagersaldo”

Dina artiklar listas med artikelnummer, position, artikelnummer, beskrivning, saldo, beställningspunk, inköpsvärdeoch lagervärde. Summeringen av lagervärdet presenteras på landningssidan.

Beställningspunkt

Här kan du sätta beställningspunkt för olika artiklar för att lätt kunna identifiera när nya beställningar behöver göras. Du kan se vilka artiklar som har lagersaldo under beställningspunkt, de är rödmarkerade.

Klicka i – Visa endast varor lägre än beställningspunkt för att se varor med saldon som understiger bestpunkten.

Artikelinnehåll

Rulla till toppen