»

Rapporter X och Z

Z-rapporter

 

Z-rapporten är den rapport som skapas vid dagsavslut. Den innehåller information om försäljningen under den dag fram till dessa att dagsavslut görs. Alltså innehåller Z-dagrapporten information om försäljning för från och med kl 00:01 (om inte annat angivits) till och med tiden då dagsavslut görs (och z-rapporten skapas) samma dygn. (se innehåll längre ned på sidan)

X-rapporter

X-rapporter innehåller samma information som en Z-rapport. X-rapporten kan användas för att göra en delrapport under dagen om man inte vill göra dagsavslut. Se avsnitt om Z-rapporter för innehållet i rapporten.

Allmän info

Företag” – Företagets namn
“Organisations-/personnummer” – Företagets Organisationsnummer alt. personnummer
“Skapad” – Datum och tid då z-dagrapporten skapades
“Butik” – Butikens namn
“Kassa” – Kassaregistrets nummer som registrerats hos Skatteverket.
“Kassör” – Namn/användarid på kassör som skapat rapporten
”Dagsavslutsnummer” – löpnummer för den skapade rapporten.

Dagens försäljning

”Kontant” – summan av kontantbetalningar
”Faktura” – summan av köp med faktura som betalsätt
”Kort” – summan av köp med faktura som betalsätt

Allmän säljinformation

”Växel IN” – växelkassan vid dagens början
”Kontantförsäljning” – summa av försäljning med kontantbetalning
”Kontantuttag” – uttag av kontanter utöver köpesumma
”Insättningar” – insättning av kontanter i kassalådan
”Uttag” – uttag av kontanter ur kassalådan
”Total” – summan av Växel IN och kontantförsäljning, alltså förväntad växelkassa vid dagsavslut
“Belopp i kassa” – Angivet belopp växelkassa vid dagsavslut
“Diff” – Skillnaden mellan Belopp i kassa och Total (belopp i kassa minus Total), siffran är alltså negativ om det förväntades vara mer i kassan
“Växel UT” – Växelkassan som tas ur kassalådan vid skapande av z-dagrapport.

Dagens försäljning

“Antal köp” – Antal köp gjorda under tidsperioden
“Antal artiklar” – Antal unika artiklar som köpts under tidsperioden.
“Antal tjänster” – Antal tjänster som köpts under tidsperioden
“Antal manuella lådöppningar” – Antal manuella lådöppningar som gjorts under tidsperioden
“Antal test köp” – Antal testköp som gjorts (köp gjorda i övningsläge)
“Summa test köp” -Summa totalt belopp för testköp (köp gjorda i övningsläge)
“Totalt rabatter” – Totala summan av de rabatter som givits (i kronor)
“Antal återköp” – Antal återköp (returer)
“Summa återköp” – Summan för de återköp (returer) som gjorts
“Antal kvittokopior” – Antal kvittokopior som skrivits ut
“Summa kvittokopior” – totala summan på de kvittkopior som skrivits ut
“Antal makulerade köp” – Antal makulerade köp
“Summa makulerade köp” – totala summan på de makulerade köpen
“Grand total försäljning” – Summan av all försäljning (ackumulerat belopp av försäljningen utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen)
“Grand total återköp” – Summa av de återköp (returer) som gjorts
“Grand total netto” – Summa av all försäljning minskat med återköpen (returer) som gjorts

”Moms 25%” – summering av försäljning med momssats 25%
“Summa exkl. moms” – Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 25%
“Summa moms” – Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 25%

”Moms 12%” – summering av försäljning med momssats 12%
“Summa exkl. moms” – Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 12%
“Summa moms” – Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 12%

”Moms 6%” – summering av försäljning med momssats 6%
“Summa exkl. moms” – Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 6%
“Summa moms” – Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 6%

Artikelinnehåll

Rulla till toppen